De juiste keuze van een folie op de gevel, is nog belangrijker geworden dan dat het al was. De recente gevelbrand in London heeft de markt, en de voorschrijvende instanties nog eens extra aangetoond dat bij gevels de brandklasse zeer belangrijk is.

Op de Nederlandse markt is door SKH in samenwerking met de marktpartijen in  juni van dit jaar een herziene publicatie verschenen van de eerdere publicatie 15-04 d.d juni 2016. In de versie van dit jaar wordt stil gestaan bij de belangrijke factoren die men mee dient te nemen in het maken van de juiste keuze mbt de folies. In de publicatie praat men over de gesloten en “open” gevelstructuren waarbij binnen de laatste gevelkeuze duidelijke kaders zijn gesteld.

We kunnen zeggen dat er  vanaf nu nog maar een type brandklasse toegepast mag worden bij een houten “open” gevelbekleding, dit is de Brandklasse B. Deze brandklasse is vastgelegd in de Europese norm EN 13501-1.

Aanvullend aan de brandklasse zijn er nog 2  belangrijke aspecten die vermeld staan bij de kwalificatie van de fassade folie. Het eerste aspect zit in de aanduiding “s” dit staat voor smoke. Vrij vertaald de hoeveelheid rook die ontstaat als er werkelijk brand uitbreekt. Een zo laag mogelijk cijfer geeft aan wat de fassade zal doen. Morgo heeft het hoogste mogelijke cijfer 1 behaald wat betekend dat er bijna geen rookvorming zal zijn. In de praktijk betekend veel rookvorming dat een brandweer niet naar binnen zal gaan omdat ze geen zicht hebben op de situatie.

Het 2e aspect wordt aangegeven met de letter “d” dit staat voor de Engelse term drop. Oftewel gaat de Fassade folie druipen als dit brand. Hier geeft de Morgo Fassade het cijfer 0 behaald, oftewel er zal geen spraken zijn van druipen tijden de brand. Kortom is de brandklasse van alle Morgo Fassade producten B s1 d0, en beschikt daarmee over de hoogst haalbare brandklasse in zijn soort.

 

Bekijk hier alle MorgoFassade folies met brandklasse B s1 d0.