Rc berekenen

De Rc-waarde geeft de totale isolatiewaarde weer van een constructie of constructiedeel. Ofwel het geeft de totale isolatiewaarde (R-waarde) aan van de verschillende materialen waaruit de constructie is opgebouwd. Zo kunnen we de Rc-berekenen van meerlaagse isolatiefolies en -producten, houtskeletbouwconstructies, wanden, daken of de vloer in z’n geheel.

De R van Rc staat voor resistance (verzet, weerstand). De c staat voor constructie. Maar voor velen staat de c voor combinatie, omdat de Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de combinatie van gebruikte materialen en producten in een constructie.

De formule om Rc-waarde te berekenen

De Rc berekenen van meerlaagse producten of van constructies begint bij het berekenen van de R-waarde van de afzonderlijke materialen die zijn toegepast.

Constructies bestaan altijd uit meerdere lagen van veelal verschillende materialen. Om de Rc-waarde te berekenen worden de R-waarden van de verschillende materialen uit de constructie bij elkaar opgeteld. In het Bouwbesluit (volgens NEN 1068) wordt daaraan nog eens een correctiefactor Alfa toegevoegd, voor onnauwkeurigheden in de verwerking en opbouw van de constructie.

Uiteindelijke Rc-waarde wordt sterk bepaald door bouwkwaliteit

De Rc berekenen van een constructie of gebouwschil gebeurt op basis van de kenmerken van de gebuikte materialen (warmteweerstand, geleidingscoëfficiënt, materiaaldikte, vochtigheidsgraad etc.). De werkelijke Rc waarde van een constructie of gebouwschil in de praktijk wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de bouw. Ofwel hoe nauwkeurig en zorgvuldig zijn materialen verwerkt en constructies opgebouwd en afgewerkt. Onnauwkeurige uitvoering of afwerking van constructies levert gemakkelijk knelpunten op, waardoor de berekende en beloofde isolatiewaarden niet gegarandeerd kunnen worden.