Klimaatverandering is een hot topic. Er zijn veel manieren waarop we global warming kunnen tegengaan. Daarbij is het belangrijk dat we ook kijken naar onze huizen en gebouwen. Er moeten drastische veranderingen komen in de manieren waarop we nieuwbouw realiseren en hoe we de huizen en gebouwen die we nu hebben gebruiken. Ook moeten we bekijken hoe we bestaande bouw efficiënter kunnen maken. Dat is waar groen bouwen een grote rol speelt. 

Wat is groen bouwen?

Bij groen bouwen streeft men naar het creëren van groene gebouwen, oftewel gebouwen die in hun ontwerp, constructie en gebruik negatieve invloeden reduceren of geheel elimineren en een positieve impact hebben op ons klimaat en onze natuurlijke omgeving.

Er zijn verschillende elementen die een gebouw ‘groen’ kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan efficiënt gebruik van energie en water, het gebruik van zonne-energie, het gebruik van duurzame, gerecyclede en/of niet-schadelijke materialen en het waarborgen van een gezonde luchtkwaliteit. 

Hoe kunnen we gebouwen groener maken?

 

Het waarborgen van gezondheid en welzijn

Bij groen bouwen ontwerpt men niet alleen voor de ogen, maar ook voor de oren. De juiste akoestiek en een goede geluidsisolatie spelen een belangrijke rol bij het creëren van comfortabele omgevingen. Daarbij is het gewenst om gebruik te maken van duurzame isolatie materialen die geen schadelijke uitstoot produceren. Een goede isolatie draagt tevens bij aan het waarborgen van de juiste binnentemperatuur, zeker in combinatie met monitoringssystemen die in staat zijn om automatisch te reageren op temperatuurschommelingen. Mechanische ventilatiesystemen, eventueel in combinatie met warmteterugwinning (WTW) zijn gewenst om een constante toevoer van frisse lucht en daarmee een gezonde luchtkwaliteit te realiseren.

Het toepassen van energiebesparende oplossingen

Energiebesparende oplossingen zoals zonnepanelen en warmtepompen worden steeds toegankelijker, mede dankzij de lagere investeringskosten en de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Echter kan met dergelijke oplossingen alleen een optimaal rendement behaald worden als een huis goed geïsoleerd is. Het is dan ook aan te raden om eerst te kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld daken te isoleren met dakfolie, waterkering voor kozijnen toe te passen en gevels te voorzien van gevelfolie.

Robuuste en flexibele constructies creëren

Groen bouwen draait ook om het vermogen onze gebouwen aan te passen aan het veranderende klimaat. Dat betekent dat ten eerste dat gebouwen robuust moeten zijn, en optimaal bestand tegen overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen. Door te anticiperen op veranderingen in de manier waarop een pand gebruikt wordt, kunnen flexibele en dynamische ruimtes ontworpen worden. Op die manier wordt de noodzaak om gebouwen op den duur te slopen, verbouwen of drastisch te renoveren aanzienlijk kleiner.

Rekening houden met alle fases van de levenscyclus van een gebouw

Om de ecologische impact van een gebouw zo laag mogelijk te houden, dient men naar de hele levenscyclus te kijken. Het gaat dus verder dan alleen het gebruik van duurzame bouwmaterialen gedurende de bouwfase. Men moet al in de ontwerpfase nadenken over de manier waarop het gebouw onderhouden en gerenoveerd kan worden. De energie en het water dat nodig is om de gebruikte materialen te produceren en te transporteren, dienen tot een minimum beperkt te worden. Alleen dan kunnen we echt spreken van een groen gebouw.