Dampdoorlatende folie

Er zijn verschillende soorten vochtregulerende folies die helpen om een gezond binnenklimaat in (kantoor)gebouwen en woningen te realiseren. Dampdoorlatende folies zorgen ervoor dat vocht van binnenuit naar buiten kan worden afgevoerd en tegelijkertijd hebben ze een waterkerende functie zodat vocht van buitenaf niet kan binnendringen in de dak- of wandconstructie. Bovendien voorkomen dergelijke folies windcirculatie in de achterliggende wol isolatie waarmee het energieverbruik van het gebouw wordt teruggedrongen.

MorgoVent 120

Waterkerende dampdoorlatende folie

In tegenstelling tot dampremmende folies, die worden toegepast aan de binnenkant van een dakconstructie of gevel, worden dampdoorlatende folies aan de buitenkant van de constructie gebruikt vanwege hun waterkerende eigenschappen. Daar heeft deze folie dus een tweeledige functie. Enerzijds fungeert de folie als waterkering en tegelijkertijd dient het dampdoorlatende materiaal te ‘ademen’ zodat waterdamp van binnenuit naar buiten wordt afgevoerd. Het is namelijk onvermijdelijk dat ondanks het gebruik van dampremmende folies aan de binnenkant er vocht doordringt in de constructie vanwege talloze openingen die in de constructie gemaakt wordt ten behoeve van leidingen, ramen en doorvoeren. Het is cruciaal om dit vocht naar buiten af te kunnen voeren. Gebeurt dit niet dan zal dit condenseren in de constructie van het dak of de gevel, met als gevolg dat schimmels, houtrot en corrosie de constructie kunnen verzwakken.

Morgo Folietechniek is al jarenlang marktleider op het gebied van dampdoorlatende en dampdichte folies voor de bouw en biedt verschillende totaaloplossingen zoals met MorgoVent en MorgoTop.

Dampdoorlatende folie welke zijde?

Anders dan bij dampremmend folie, wordt dampdoorlatende folie aan de buitenzijde van de constructie geplaatst. Enerzijds fungeert de folie hier als waterkering en anderzijds heeft het een dampdoorlatende functie. Dit laatste zorgt ervoor dat dat vocht in de constructie, dat veelal door condensatie ontstaat, het pand en het isolatiemateriaal niet kan aantasten.

Dampremmende of dampdoorlatende folie 

Voor een goede isolatie en gezond leefklimaat zijn zowel dampremmende als dampdoorlatende folie nodig.

Dampremmende folie wordt aan de binnenkant van een dakconstructie of gevel geplaatst (de warme zijde). Dit remt vocht dat vanuit het gebouw de constructie in wil trekken. Doordat er in de dampremmende folie openingen worden aangebracht, onder meer voor (dak)ramen en elektriciteitsaansluitingen, is het onvermijdelijk dat er alsnog vocht in de constructie terecht komt.

Om dit vocht naar buiten af te voeren is dampdoorlatend folie nodig. Dampdoorlatend folie wordt geplaatst aan de buitenzijde van een dakconstructie of gevel (de koude zijde). Dit folie zorgt ervoor dat het vocht vanuit de constructie naar buiten kan treden. Bovendien is dampdoorlatend folie waterkerend, waardoor vocht van buitenaf, zoals regen of sneeuw, niet naar binnen kan treden.

Hoe werkt een dampdoorlatende folie

Dampdoorlatende folie wordt aangebracht aan de koude kant (de buitenzijde) van een constructie, op zowel daken als gevels. De folie wordt tussen de (dak)bedekking en het isolatiemateriaal geplaatst.

De dampdoorlatende folie heeft twee functies: een waterkerende functie, om zowel regen als (stuif)sneeuw buiten de constructie te houden, en een ademende functie. Deze ademende functie voert waterdamp vanuit de constructie af naar buiten. Hierdoor zal vocht dat in de constructie terecht is gekomen niet gaan condenseren. Anders kan dit namelijk leiden tot schimmels of houtrot.

De folie werkt door middel van minuscule perforaties. Hierdoor kan de waterdamp vanuit de constructie wel naar buiten treden, maar kan vocht van buitenaf niet in de constructie terecht komen.

Morgo dampdoorlatende folie

Dampdoorlatende folie voor ‘standaard’ daken en gevels.

MorgoVent is een dampdoorlatende folie die veel wordt gebruikt voor ‘standaard’ daken als gevels. De waterkerende eigenschappen zijn uitstekend, terwijl de het ademende karakter ervoor zorgt dat vocht kan ontsnappen en het binnenklimaat aangenaam blijft. Daarnaast beschikt deze dampdoorlatende folie, net als alle andere folies van Morgo, over uitstekende mechanische eigenschappen waardoor onder meer regen en (stuif)sneeuw geen kans krijgen de achter- of onderliggende constructie aan te tasten.

Dampdoorlatende folie onder dakpannen

Dampdoorlatend folie wordt geplaatst tussen de dakpannen (of andere vorm van dakbedekking) en het isolatiemateriaal van een gebouw. Hier vormt het een ademende laag, waardoor vocht dat in de constructie terecht is gekomen, naar buiten kan treden. Bovendien is dampdoorlatend folie waterkerend en houdt het vocht van buitenaf, zoals regen en sneeuw, tegen.

Daken met een flauwe helling hebben meer te lijden onder de externe factoren, zoals regen, sneeuw en ultraviolet licht. Hierdoor is de kans groter dat de onderliggende constructie wordt aangetast. Om dit te voorkomen is er speciale, extra sterke dampdoorlatende folie ontwikkeld voor daken met een lage hellingshoek.

Dampdoorlatende folie voor flauw hellende daken

MorgoTop is een dampdoorlatende folie die speciaal is ontwikkeld voor flauw hellende daken. Bij flauw hellende daken of een relatief open dakbedekking, zoals Oudhollandse pannen, hebben externe factoren, zoals regen, (stuif)sneeuw, temperatuur en UV meer kans de onderliggende constructie aan te tasten. De uit hoogwaardige kunststoffen opgebouwde MorgoTop folies bieden een optimale bescherming van de achterliggende constructie.

MorgoTop standaard