Dampdichte folie

Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Veelal wordt zelf luchtdicht gebouwd, om het energieverlies van een gebouw te minimaliseren. Bij kwalitatief hoogwaardige isolatie en luchtdicht bouwen is goede vochtregulatie van groot belang. Onvoldoende en verkeerde vochtregulatie kunnen onbedoeld grote schade veroorzaken aan de constructie en isolatielaag van een gebouw. Een goede dampdichte folie voorkomt deze problemen.

Profol Reflex Dampremmende Folie

Wat is dampdichte folie?

Dampdichte folie, of dampwerende folie, is een speciaal folie dat aan de binnenzijde van een dak- of gevelconstructie wordt aangebracht om vocht in de constructie te voorkomen. Onvoldoende en verkeerde vochtregulatie kunnen onbedoeld grote schade veroorzaken aan de constructie en isolatielaag van een gebouw. Een goede dampdichte folie voorkomt deze problemen.

Waarom dampdichte folie?

Vocht in een pand ontstaat vaak door condensatie van lucht. Koude lucht van buiten komt in contact met warme binnenlucht en zo ontstaan druppels. Een dampscherm van een dampdichte folie houdt vochtige binnenlucht tegen, zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie. Een goede dampdichte folie garandeert de isolatiewaarde van uw woning en zorgt voor jarenlang plezier van uw isolatiemateriaal.

Dampdichte folie als dampscherm

De mate waarin folies vocht tegenhouden wordt de dampdichtheid of dampweerstand genoemd. Deze wordt weergegeven als de µd- of sd-waarde. Hoe hoger de sd-waarde van een folie, hoe beter de folie vocht tegenhoudt. Bij sd-waarden tussen de 20 – 100 m spreekt men van een dampremmende folie. Bij hogere sd-waarden is sprake van een dampdichte folie. Wanneer dampdichte folie wordt aangebracht aan de binnenzijde van een dak- of gevelconstructie, wordt een zogenaamd dampscherm aangebracht. Een dampscherm heeft een sd-waarde > 100 m en is in staat vocht in de binnenruimte volledig te keren.

Hoe werkt een dampdichte folie

Een dampscherm van een goede dampdichte folie houdt vochtige binnenlucht tegen, zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie. Vocht van binnenuit dat condenseert aan de koude zijde van de dakconstructie tast de kwaliteit van de isolatie en de constructie ernstig aan. De isolatiewaarden worden lager en de kwaliteit en de levensduur van de constructie gaan achteruit wanneer het vocht schimmels en/of rotting veroorzaakt.

Dampdichte folie aanbrengen

Een dampdichte folie aanbrengen gebeurt aan de warme zijde (aan de binnenkant) van een dak of gevel. De folie wordt onder het isolatiemateriaal geplaatst. Gebruik bij voorkeur aluminiumtape en werk met overlap. Plak de folie goed op elkaar en besteed extra aandacht aan plekken waar de folie – en dus de dampdichtheid – onderbroken wordt.

Functie van een gebouw bepalend voor dampdichtheid

De functie van een gebouw (woonfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie) is bepalend voor de hoeveelheid vocht die er in de binnenlucht aanwezig is. De hoeveelheid vocht bepaalt op zijn beurt de mate van dampdichtheid die een aangebrachte folie moet hebben om vocht in de constructie en isolatielaag te voorkomen.

Eigenschappen van dampdichte folies van Morgo Folietechniek

Morgo Folietechniek beschikt over een uitgebreid assortiment dampdichte folies voor daken, gevels, vloeren en wanden met verschillende eigenschappen:

  • Op basis van polyethyleen of polyethyleen met polypropeen
  • Al dan niet isolerend, UV-reflecterend, brandwerend en waterdicht
  • Verschillende diktematen
  • Meerlaags
  • Interne wapening
  • Lichtgewicht
  • Hoge temperatuurbestendigheid

Dampdichte folies uitstekend geschikt voor luchtdicht bouwen

De dampdichte folies van Morgo Folietechniek zijn te vinden in de ProFol folieserie. Ze zijn leverbaar in diverse varianten met elk zijn eigen specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Behalve het voorkomen dan wel reguleren van vocht, kunnen de dampdichte folies ook uitstekend worden toegepast als luchtdichting in het kader van passief ofwel luchtdicht bouwen.

Profol dampremmende folie

Optimale werking vraagt om nauwkeurige verwerking

De werking van een dampdichte folie of een dampscherm staat of valt met een nauwkeurige verwerking van de folie. Bij het aanbrengen zal de folie met speciale tapes of manchetbanden luchtdicht afgewerkt moeten worden om te voorkomen dat kieren en naden alsnog vocht in de constructie doorlaten. Dit geldt voor zowel de overlappingen als voor bevestigingspunten en aansluitpunten.